Image

Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta kapsamında bulunan deniz aracınızın seyahati sırasında meydana gelebilecek bir kazada, yolcuların sağlıklarının ve sahip oldukları eşyaların zarara uğramasına karşı işletmenizin sorumluluğunu teminat altına alır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz kıyısında yer alan işletmenizde, doğayı tehdit eden bir kirlenme durumuyla karşılaştığınızda, bölgenin temizlenmesini teminat altına alır. Ayrıca, hukuki sorumluluğunuz gereği yaptıracağınız bu sigorta ile 3. şahısların yaralanması, vefatı ya da özel mallarında oluşacak zararlar da güvence altına alınır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, hizmetleri içinde yer alan görevi yerine getirdikleri sırada meydana gelebilecek durumlarda, 3. şahısların zararlarını teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddelerle mesleğini sürdüren kişi ve kurumları, faaliyetleri sırasında, herhangi bir sebepten dolayı, 3. şahısların uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimler, diş hekimleri ve tıp uzmanlarının görevleri esnasında karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Ayrıca bu tazminat taleplerine bağlı yargı giderleri ve beraberindeki makul giderler de teminat kapsamında yer alır.