Image

Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken özel sağlık sigortasıdır.

Türkiye sınırları içerisinde ikamet eden, 0-64 yaş arasındaki yabancı uyruklu kişiler yabancı uyruklular için özel sağlık sigortasından yararlanabilir.